GÓRY SOWIE

Tajemnicze pasmo górskie w Sudetach Środkowych

Strona główna

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Górach Sowich

W sobotę 24 lipca na Niedźwiedziej Skale w Górach Sowich odbyło się
odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Hermanowi Henklowi (1869 - 1918).
Niedźwiedzia Skała jest małą grupą skalną leżąca w oddaleniu ok.1300 m od
Przełęczy Jugowskiej bezpośrednio przy szlaku czerwonym w kierunku Wielkiej Sowy.
Na tablicy zostały umieszczone słowa samego Henkla w języku polskim i niemieckim:

W górach jestem znowu prawdziwym
człowiekiem; tam stajemy się braćmi
i wszystko co brzydkie i błahe opuszcza nas.
Auf den Bergen werde ich wieder ein
reiner Mensch; dort werden wir Brüder und
alles Hässliche und Kleine fällt von uns ab.

Odsłonięcie tablicy dokonali Panowie Rosenberger i Herha, którzy umożliwili
odnowienie tej pamiątkowej tablicy. Pan Śnieżek , który udostępnił ze swoich
zbiorów i prac materiały o Henklu, w krótkich słowach opowiedział uczestnikom
odsłonięcia o zasługach tej dla Gór Sowich tak ważnej postaci.
Pan Herha w także krótkich słowach porównał ówczesne osiągnięcia z dzisiejszą
sytuacją w Górach Sowich. Bilans ten nie wyszedł zbyt dobrze dla aktualnej sytuacji
mianowicie wymieniono punkty niezbyt sprzyjające dla rozwoju turystyki w Górach Sowich:
- brak jednolitej i spójnej prezentacji walorów tych gór w mediach i reklamie, mimo że
istnieją instytucje z takim zadanien (np. Stowarzyszenie turystycznych gmin Gór Sowich).
- opieszałe wykorzystywanie istniejących środków (ponad rok toczy się projekt oznakowania
szlaków rowerowych i narciarskich, finansowany ze środków unijnych (!), niewiadomo na
który z kolejnych sezonów turystycznych te szlaki będą istniały).
- zły stan szos, dróg i ścieżek, brak tablic informacyjnych
- zły stan techniczny wież widokowych, kiepskie zagospodarowanie - nawet przy dobrej
pogodzie i rzeszach chętnych do zwiedzania niektóre są po prostu zamknięte.
- naturalne punkty widokowe są zarośnięte i ciężko dostępne (np. niegdyś słynne
Kozie Skałki w okolicach Przełęczy Jugowskiej.)
Wymienione tu są tylko niektóre ogólne punkty, wymienione zostały jeszcze problemy
gestorów bazy turystycznej, między innym:
- polityka podatkowa (podatek od nieruchmości jest tutaj wyższy jak n.p. w Zakopanym)
- różne wymagania licznych urzędów lokalnych i wojewódzkich, często usprawiedliwane
tzw. "wymogami unijnymi".
- brak pewności, czy dzisiaj jeszcze istniejące przepisy, ustawy itd. nie będą już jutro
zmienione lub zastąpione tkzw. "bublem ustawowym" utrudniającym jeszcze bardziej
działania tej branży.
Pozostaje nadzieja, że wypowiedzi polityków lokalnych na temat nadziej polepszenia sytuacji
gospodarczej rejonu przez rozwój turystyki nie są tylko jednym z licznych haseł w czasach
wyborów, zapomnianych bardzo szybko po osiągnięciu pewnego celu : dojściu do władzy.
Imprezę zakończono wspólnym zdjęciem uczestników otwarcia na tle Niedźwiedziej Skały.
Najtrwalsi zasiedli jeszcze na pięknęj łące nad Przełęczą Jugowską, niestety nadciągająca
mgła nie pozwoliła długo podziwiać piękny widok z tego miejsca.

 

Hermann Henkel
(*1869 - +1918)

Nauczyciel, sekretarz bielawskiego Towarzystwa Sowiogórskiego; popularyzator sportów zimowych; inicjator oraz praktyk ujednolicania oznakowania i uporządkowania przebiegu ścieżek turystycznych w Górach Sowich.

Prace te polegały również na uzupełnianiu dochczasowej sieci o nowe trasy. Realizację zadania rozpoczęto w 1912 roku, gdy sowiogórskie towarzystwa turystyczne powołały specjalną komisję zajmującą sie tym zagadnieniem. Na jej czele stanął sam Henkel. Głównym założeniem jakim się kierowano było to aby szlaki wychodziły z dworców kolejowych i docierały do najbardziej urokliwych zakątków górskich. Henkel nie był jednak biernym "działaczem zza biurka" i teoretykiem - często sam przemierzał zaplanowane wcześniej trasy i dokonywał części prac znakarskich. Na bazie opracowanego systemy tras wydał również mapę, która cieszyła się dużą popularnością. Był również inicjatorem połączenia znakowaną trasą turystyczną G.Sowich z Ziemią Kłodzką i szlakami w Sudetach Zachodnich. Henkel inicjował również powstanie związku narciarskiego, organizował zawody narciarskie. Zajmował się także zimowym oznaczaniem tras narciarskich tyczkami.

18 czerwca 1921 roku na Niedźwiedziej Skale (Bärenstein) dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy, wykonanej z brązu, upamiętniającej zmarłego 3 lata wcześniej H.Henkla. W uroczystości wzięli udział między innymi: przewodniczący Federacji Towarzystw przy Wielkiej Sowie Wilhelm Kordhanke oraz liczni przyjaciele i turyści. Byli także członkowie rodziny - w tym brat Paul (na zdjęciu po lewej) oraz najmłodszy syn Franz (na zdjęciu po prawej).

Obecnie pamięć o tej ważnej dla G. Sowich postaci przywracana jest w postaci tablicy - umieszczonej w miejscu dawnej (zaginionej) ze słowami samego Henkla.

opr. na podst. T. Przerwa "Odkryli dla nas piękno gór..." oraz gazety "Hohe Eule"

Tomasz Śnieżek

___________________________________________________________________

(Kliknij żeby powiększyć !!!!!!!!!!!!!!!!)

Mapa okolicy  Stary widok Niedźwiedziej Skały      Projekt tablicy

 

          Hermann Henkel -Tekst
Rodzina Henkla         Hermann Henkel 


 

 1, 2 Montaż tablicy na Niedzwiedziej Skale3 Inicjatorzy odnowienia tablicy


 


4 Widok Niedzwiedziej Skały 4 Uczestnicy pod tablicą 5 Tablica H. Henkla

 Zjęcia w wyższej rozdzielczości na cele publikacyjne (kliknij link)

 1. Montaż   2.Montaż     3.Inicjatorzy   
 4.Widok N. Skały   5.Uczestnicy    6.Tablica
Pomniki
 
 
 
 
 
 
Strony w budowie!!!!!!! Nowa wersja po 15.08.2004 sowa@wielkasowa.info