GÓRY SOWIE

Tajemnicze pasmo górskie w Sudetach Środkowych

Strona główna


Pomnik Wiesena w Górach Sowich

W Górach Sowich istniał szereg pomników sympatycznych pod tym względem
że nie wspominali o mniej lub więcej (lub wcale) zasłużonych politykach,
generałach i.t.p. tylko u ludziach którzy się zasłużyli dla naszej
małej ojczyzny. W ostatnich latach odrestaurowano m.i. tzw.
Kamień Ferchego na Stoku Góry Św. Anny w Nowej Rudzie
i Pomnik Thamma w Pieszycach. Teraz udało się ocalić tzw.
pomnik Wiesena, kilka faktów na temat tego pomnika.

Na stoku Wielkiej Sowy na szlaku od przełęczy Sokolej na
wieżę widokową stoi od ponad stu lat kamienny obelisk.
Dawniej na nim była umieszczona tablica z napisem.
Napis wspominał osobę pana Carla Wiesena.
Carl Wiesen między innym był inicjatorem budowy
schroniska SOWA-EULENBAUDE. Zmarł w roku 1897
kilka miesięcy przed otwarciem schroniska.
Jako współudziałowiec dużego przedsiębiorstwa w Pieszycach
podarował grunty pod schronisko Związkowi Towarzystw Górskich na Wielkiej Sowie
i popierał materialnie budowę schroniska prowadzoną przez ten Związek.
Budowa wieży widokowej na Wielkiej Sowie nastąpiła 8 lat pózniej (1905)
też z inicjatywy tego Związku.


SOWA-EULENBAUDE
Jacki Kalarus
Tomas Herha

Dalsze informacje/adresy

SOWA-EULENBAUDE Tel. (074) 873 33 01 (J.Kalarus)
LEŚNY DWÓR Tel. (074) 872 45 90 (T.Herha)

e-mail wielkasowa@hoga.pl dwor@interia.pl
internet www.gorysowie.info

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie, Pomnik Wiesena, Schronisko Sowa-Eulenbaude (1902)

Zdjęcia z uroczystosci odsłonięcia tablicy pomnika, która się odbyła dnia 29.05.2002 o godz. 10.45 : 1-3 Przed odsł. tablicy. 4-6 Grupa byłych mieszkańców Sokolca z Niemiec, dzisiejsi mieszkańcy Sokolca, młodzież szkolna. 7 Przemówienie w języku polskim i niemieckim 8 Koniec uroczystosci. Napis na tablicy w dwóch językach (Polski, Niemiecki) : Wierny przyjaciel Gór Sowich Carl Wiesen Oryginały zdjęć sciagnac przez kliknięcie (Uwaga 800 KB!). Ze względu na reflekcje i warunki swietlne nie dołaczamy zdjęcia tablicy. Oficjalne otwarcie schroniska SOWA-EULENBAUDE nastapi prawdopodobnie poczatkiem lipca. Zapraszamy wstępnie na otwarcie, zaproszenia wyslemy ok. tydzień wczesniej. Poza zdjęciami pomnika Wiesena publikujemy tu również dwie historyczne widokówki Gór Sowich. Widokówki będa dostępne jako reprint, częsć dochodu ze sprzedarzy będzie przeznaczona na remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie. 1                 2             3

4                  5            6

7                8


 

Reprinty starych widokowek. W sprzedaży w schronisku SOWA-EULENBAUDE

Pomniki
 
 
 
 
 
 
Strony w budowie!!!!!!! Nowa wersja po 31.12.2003 sowa@wielkasowa.info